We’re sorry, but this page is currently only available in Thai language.

TIP: หากคุณได้อ่านวิธีการใช้ Offline Canvas แล้ว เนื้อหาจะคล้ายกัน เนื้อหาที่มี Highlight จะเป็นส่วนที่ไม่เหมือนกัน

คู่มือการใช้งาน

การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

·        เรียกโปรแกรม  Global Classroom Teacher

·        เมื่อเปิดขึ้นมาโปรแกรมจะแสดง Dialog box ดังภาพ

·        ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ (Name) ลงในช่องที่กำหนด จากนั้นกดปุ่ม Next  โดยชื่อผู้ใช้ จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ แต่ห้ามซ้ำกับคนอื่นที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน
แต่หากคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือต้องการใช้งานในโหมดจดบันทึก (Active Board) ให้คลิกที่  Offline Canvas

·        โปรแกรมจะขึ้นให้ใส่หัวข้อการเรียน(Subject)  โดย Subject จะเป็นตัวเชื่อมกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนที่มี Subject เดียวกัน ซึ่งในหนึ่ง Subject จะมีผู้สอนได้แค่ คน ให้ทำการใส่หัวข้อการเรียน ลงในช่องที่กำหนด แล้วกด Next อีกครั้งโปรแกรมก็จะพร้อมเริ่มใช้งานได้ทันที

ในแถบเครื่องมือทั้งโปรแกรมฝั่งผู้สอนและผู้เรียนจะมีเครื่องมือหลายชนิดให้เลือกใช้ดังภาพ

โดยเราสามารถใช้งานปุ่มต่างๆในแถบเครื่องมือได้ดังนี้

·         เป็นปุ่มควบคุมหลัก เราสามารถคลิ๊กที่ปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อลากแถบเครื่องมือไปไว้ที่จุดต่างๆบนหน้าจอ เพื่อไม่ให้แถบเครื่องมือนี้ บดบังการใช้งานหน้าจอ  นอกจากนี้ เรายังสามารถคลิ๊กขวาที่ปุ่มนี้ เพื่อซ่อนปุ่มอื่นๆให้เหลือเพียงปุ่มนี้ปุ่มเดียว เพื่อลดการบดบังหน้าจอได้อีกด้วย

 

·         ปุ่มเลือก Mouse mode เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ฟังก์ชันการวาดภาพต่างๆจะไม่ทำงาน เราจะสามารถใช้งานเมาส์กับโปรแกรมอื่นๆได้ตามปกติ

§  ผู้สอนสามารถเข้าสู่เมนูได้โดยการคลิกขวาที่ปุ่มนี้

 

โดยเมนูทั้ง 3 จะไว้สำหรับใช้งานต่างๆดังนี้

§  Settings ใช้เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่า

หน้า Settings สามารถตั้งค่าและเปิด/ปิดลำโพง และเลือกโหมดการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen) หรือแบบแสดงเป็นหน้าต่างได้
ส่วนกรอบด้านล่างจะใช้สำหรับกำหนดตำแหน่ง Folder สำหรับการจัดเก็บรูปภาพ ที่ได้จากการสั่งจับภาพหน้าจอทั้ง 2 แบบ
§  Exit Application ใช้เพื่อออกจากโปรแกรม

§  About ใช้เพื่อเปิดหน้า  เกี่ยวกับโปรแกรม

 

·          เครื่องมือเลือกโหมดดินสอ (Freehand) ใช้สำหรับการวาดเส้นได้อย่างอิสระดังภาพตัวอย่าง


 

·          เครื่องมือเลือกโหมดเส้นตรง (Line) ใช้สำหรับการวาดเส้นตรงต่างๆดังภาพตัวอย่าง


 

·          เครื่องมือเลือกโหมดวงกลม/วงรี (Circle /Oval) ใช้สำหรับการวาดวงกลมหรือวงรี โดยมีเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติมดังนี้

ให้กดปุ่มเมาส์ค้างแล้วลากทแยงมุมจากจุดนึงไปอีกจุดนึงเพื่อสร้างรูปวงรี ดังภาพ

 

โดยขณะลากเมาส์วาด เราสามารถกด Shift เพื่อกำหนดให้เป็นการวาดวงกลมได้ ดังภาพ


 

หรือหากต้องการวาดวงรีหรือวงกลมแบบทึบ สามารถทำได้โดยการคลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา ตอนเลือกใช้ Tool นี้
แทนที่จะคลิ๊กซ๊ายตามปกติเพื่อวาดแบบโปร่ง
ก็จะวาดออกมาได้เป็นวงทึบดังภาพ


 

·          เครื่องมือเลือกโหมดสี่เหลี่ยมผืนผ้า/จัตุรัส (Rectangle/Square) ใช้สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยม โดยมีเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติมดังนี้

ให้กดปุ่มเมาส์ค้างแล้วลากทแยงมุมจากจุดนึงไปจุดนึงเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพ

 

โดยขณะลากเมาส์วาด เราสามารถกด Shift เพื่อกำหนดให้เป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ ดังภาพ


 

หรือหากต้องการรูปสี่เหลี่ยมแบบทึบ สามารถทำได้โดยการคลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา ตอนเลือกใช้ Tool นี้
แทนที่จะคลิ๊กซ๊ายตามปกติเพื่อวาดสี่เหลี่ยมแบบโปร่ง
ก็จะวาดออกมาได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมทึบดังภาพ


·        เครื่องมือเพิ่มข้อความ (Add Text) จะสามารถใช้วาดข้อความลงไปบนจอได้ โดยเมื่อคลิ๊กที่ปุ่มนี้โปรแกรมจะขึ้นกล่องข้อความมาเพื่อให้ใส่ข้อความที่ต้องการดังภาพ


 

โดยหากต้องการปรับขนาดพื้นที่กล่องข้อความ ให้ใช้เมาส์ลากที่ขอบกล่องข้อความเพื่อทำการย่อหรือขยายได้ตามต้องการ
การย่อหรือขยายจะส่งผลต่อการขึ้นบรรทัดใหม่ของข้อความเมื่อวาดลงใน Canvas เช่น
ภาพตอนแรก

ภาพเมื่อขยายพื้นที่

·        สามารถเปลี่ยนข้อความ เลือกสีและเลือก Font ต่างๆ แล้วใช้เม้าส์ลากบนหน้าจอจุดที่ต้องการวางข้อความ เพื่อดูตัวอย่างข้อความ (Preview) โดยอย่าเพิ่งคลิกซ้ายจนกว่าจะพอใจ

·        คลิก Okay เพื่อปิดหน้าต่าง Add Text หากต้องการปิดกล่องข้อความ

·        แล้วคลิกที่หน้าจอในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อวางข้อความ โดยหากหน้าต่าง Add Text ยังไม่ถูกปิดจะถูกปิดอัตโนมัติ

 

·          เครื่องมือตั้งความกว้างของปากกา (Pen width) ใช้สำหรับตั้งค่าความกว้างของปากกาในการวาดรูปต่างๆ เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มเครื่องมือนี้ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นดังภาพ


 

รูปภาพตัวอย่าง ของการตั้งค่าความกว้างของปากกา (Pen width)

 

·          เตรื่องมือตั้งสีของปากกา (Pen Color) ใช้สำหรับตั้งสีและความโปร่งแสงของปากกา ที่ใช้ทำการวาดรูปต่างๆ เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มเครื่องมือนี้ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นดังภาพ สามารถคลิ๊กที่ช่องต่างๆเพื่อเลือกสี หรือระดับความโปร่งแสงใด้ตามต้องการ

 

รูปตัวอย่างการเปลี่ยนสี

 

รูปตัวอย่างการเปลี่ยนความโปร่งแสง (Opacity)


*Credit: https://www.khanacademy.org/science/physics/ap-physics-1/ap-one-dimensional-motion/average-velocity-and-speed/a/review-article-velocity-speed-no-graphs (
ข้อความด้านหลัง)

 

·           เครื่องมือจับภาพหน้าจอแบบเต็มจอ (Full Screenshot) จะใช้จับภาพหน้าจอแบบเต็มทั้งจอ เช่นเมื่อกดปุ่มจับภาพหน้าจอ จะได้ภาพซึ่งไม่ติดรูปตัวแถบเครื่องมือ ดังภาพ

 

§  โดยเมื่อคลิกซ้ายที่ปุ่มนี้ โปรแกรมจะบันทึกภาพไว้ในคลิปบอร์ด (Clipboard) สามารถนำไปใส่ในโปรแกรมอื่นด้วยการกดปุ่ม Ctrl + V ได้ในโปรแกรมที่รองรับ

§  หรือเมื่อคลิกขวาที่ปุ่มนี้ โปรแกรมจะบันทึกภาพลงเป็นไฟล์ในดิสก์ โดยจะบันทึกลงใน Folder ที่กำหนดไว้ โดยค่าตำแหน่งเริ่มต้นจะเก็บไว้ที่ Desktop แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่ง Folder ที่จัดเก็บได้ในเมนูการตั้งค่า (หากอยู่ในโหมด Offline Canvas จะไม่สามารถตั้งได้ ให้ทำการตั้งค่าไว้ขณะใช้งานในโหมดปกติ)

§  ฟังชั่นส่งข้อความและภาพหน้าจอไปยังผู้สอน

·        กรณีต้องการส่งภาพหน้าจอทั้งหมดในหน้าต่าง สามารถเรียนใช้งานได้โดยการกดปุ่ม Control (Ctrl) ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเครื่องมือจับภาพหน้าจอ

·        จะปรากฏหน้าต่าง Question Form ขึ้นมาให้

·          เครื่องมือโหมดจับภาพหน้าจอบางส่วน (Cropped Screenshot) ใช้จับภาพหน้าจอเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการ

วิธีใช้งาน ให้คลิ๊กซ้ายหรือขวาที่ปุ่มนี้เพื่อเข้าโหมด

แล้วคลิ๊กลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการจับภาพหน้าจอ(กรอบสีแดงในภาพ) ดังภาพตัวอย่าง
 

เมื่อปล่อยเมาส์จะได้ภาพที่เลือกตัดออกมา ดังภาพตัวอย่างนี้


 

§  โดยหากคลิกซ้ายที่เครื่องมือตอนเลือกโหมด จะเป็นการจับภาพเพื่อบันทึกไว้ในคลิปบอร์ด (Clipboard) สามารถนำไปใส่ในโปรแกรมอื่นด้วยการกดปุ่ม Ctrl + V ได้ในโปรแกรมที่รองรับ

§  หรือหากคลิกขวาที่เครื่องมือตอนเลือกโหมด จะเป็นการจับภาพเพื่อบันทึกลงเป็นไฟล์ในดิสก์ โดยจะบันทึกลงใน Folder ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับโหมดจับภาพหน้าจอแบบเต็มจอ

§  ฟังชั่นส่งข้อความและภาพหน้าจอไปยังผู้สอน

§  กรณีต้องการส่งภาพเฉพาะบางส่วนในหน้าจอ ให้เลือกโหมดเครื่องมือจับภาพหน้าจอบางส่วน (Cropped Screenshot) กดปุ่ม Control (Ctrl) ค้างไว้ แล้วคลิ๊กลากเมาส์เพื่อเลือกหน้าจอส่วนที่ต้องการส่ง แล้วจึงปล่อยเมาส์และปล่อยปุ่ม Control (Ctrl) (ต้องปล่อยเมาส์ก่อนที่จะปล่อยปุ่ม Ctrl)

§  จะปรากฏหน้าต่าง Question Form ขึ้นมาให้

 

·          เครื่องมือล็อกหน้าจอ (Freeze) สำหรับใช้ภาพล็อกภาพหน้าจอด้านหลังไม่ให้เปลี่ยนแปลง มักใช้ในกรณีที่ภาพด้านหลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เราวาดรูป หรืออธิบายได้ไม่สะดวก ก็สามารถใช้ปุ่มเครื่องมือนี้เพื่อกดล็อกภาพหน้าจอได้ดังรูปตัวอย่าง
ภาพพื้นหน้าจอนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จนกว่าจะกดปุ่มล็อกหน้าจออีกครั้ง เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ภาพพื้นหน้าจอจึงจะกลับเป็นภาพจริงขณะปัจจุบัน ตามปกติ

 

·          เครื่องมือซ่อนการวาด (Hide Ink) จะซ่อนการวาดทั้งหมดไว้ชั่วคราว เพื่อให้เห็นหน้าจอปกติที่ไม่มีการวาดใดๆ โดยสามารถสิ่งที่วาดกลับขึ้นมาได้โดยการกดปุ่มเครื่องมืออีกครั้ง หรือโดยการวาดเพิ่มเติมลงไปบนหน้าจอ

ก่อนการซ่อนการวาด

หลังการซ่อนการวาด

·        เครื่องมือลบการวาด (Clear) จะลบสิ่งที่วาดทั้งหมดออกจากหน้าจอ  โดยกรณีที่เราต้องการลบเฉพาะการวาดที่ทำไปล่าสุด ไม่ได้ต้องการลบทั้งหมด เราสามารถทำได้โดยการใช้ Shortcuts Key โดยการกด Ctrl + Z ที่ keyboard เพื่อเป็นการยกเลิกเฉพาะการกระทำล่าสุด (Undo) ได้

·         ปุ่มเครื่องมือไมโครโฟน (Microphone) จะใช้เพื่อเปิด/ปิดระบบการบันทึกเสียง ส่งไปให้ผู้เรียนทุกคน ที่อยู่ใน Subject เดียวกัน ใช้งานโดยการกดเพื่อเปิด/ปิดการทำงานสลับไปมา

·        ฟังชั่นส่งข้อความและภาพหน้าจอไปยังผู้สอน

·        หน้าต่าง Question Form ขึ้นมาให้ โดยมีรูปหน้าจอที่จะถูกส่งไปอยู่ด้านล่างของหน้าต่างดังภาพ

 

ให้ทำตามพิมพ์คำถาม/คำตอบ หรือข้อความอื่นๆที่ต้องการส่งไปยังผู้สอน แล้วกด Confirm เพื่อส่งไป